Примеры наших  работ

  

Частный мини-пансионат "Максат"
Отдых на Иссык- Куле, Частный пансионат


 

 

Жүрөк коомдук кайрымдуулук фонду


   

Сатинов Асхат Качкынбаевич.
Официальный сайт Сатинова Асхата Качкынбаевича
 
 

 

   

Отдых на Иссык-Куле
Частные секторы  "Иссык-Куль 2014"


   

Частный мини-пансионат «Айдын-Куль» (Айдың-Көл)
 
Лечение кобыльим молоком и отдых на природе.
Бээнин сүтү менен дарылануу жана эс алуу жайы.

 
style="display:none">